Agost Produccions som una gent que ens agrada el teatre, sobre tot (o fins i tot “només”) si és per poder-ne parlar després al bar, al hall, entre cerveses i amics, i amb altres espectadors i artistes que anem coneixent cada dia. El nostre últim projecte (Dramatúrgies del debat) tracta precisament d’això, d’instituir un espai còmode i amb més producció de significat que el que succeeix en el format habitual dels col·loquis post-funció, perquè tingui lloc realment l’acció dels espectadors, que comença durant i sobre tot després de l’espectacle.

______

A group of young people will be attending the festival, accompanied by the artist Cris Celada, contemporary creator and member of the El Pollo Campero, Comidas para Llevar dance company. The company will also be participating in this edition of SÂLMON< with a performance of their own. The group of young people will attend several different events at key moments in the festival and will work together, following the guidelines laid out for the different sessions planned. From their first-hand experience of SÂLMON< as spectators, as performers, as guests to a party, etc., some practical actions or artistic micro-interventions will be developed so that they can publicly express how they have been affected by what they have seen and experienced and explain what their responses have been.

______

Workshop with 15 young participants between 18 and 24 years old.
Artistic accompaniment: Cris Celada
Gathered together and accompanied by: Agost Produccions

______

agostproduccions.com