Els espais en relació amb el creador es manifesten en termes de proximitat, pertinença i apoderament quan es pot construir un diàleg transversal entre ells. En aquest sentit, quan els rols de continent (amfitrió) i contingut (invitat) no es delimiten des d’un plantejament tan estructurat, poden permetre un altre tipus de vincles més personalitzats que es manifesten de maneres molt diverses segons cada relació. D’aquesta manera, l’amfitrió també és un nexe entre els convidats i així aquestes relacions tenen la possibilitat de contrastar-se amb altres mirades i maneres de fer.

______

Barcelona International Dance Exchange (BIDE) és una plataforma anual per a coreògrafs, ballarins i performers professionals. Reuneix professionals de la dansa i els facilita una estructura perquè es produeixi un intercanvi creatiu sota el format de laboratoris. Així mateix també formen part del BIDE els Lab-meetings (un d’anual a Barcelona i diversos esdeveniments satèl·lit a Europa i Amèrica).

Per crear aquest intercanvi potent i inspirador, BIDE posa el focus en el treball horitzontal i és que els seus participants són qui l’imaginen, el defineixen i el fan. La nostra visió és la de generar espais de mobilitat en relació amb els creadors, que es manifestin en termes de proximitat, pertinença i apoderament, ja que es pot construir un diàleg transversal entre ells mateixos.

En aquest sentit, quan els rols de continent (amfitrió) i contingut (convidat) es delimiten des d’un plantejament de flexibilitat, això pot permetre un altre tipus de vincle més personalitzat que es manifesti de diferents maneres segons cada relació. Per aquest motiu, BIDE proposa un continent de treball que permet d’una banda desenvolupar la curiositat, el valor i l’obertura i d’altra banda crear vincles forts de comunicació i d’intercanvi. Per fer-ho acull artistes/convidats de diferents llocs, edats i interessos i els ofereix un espai d’intercanvi obert, on cada idea o manera de treballar és benvinguda i on no són necessàries les jerarquies dins dels processos de formació i creació.

D’aquesta manera l’amfitrió és també un nexe entre els convidats perquè aquestes relacions tinguin possibilitat de posar-se en contrast amb d’altres mirades i maneres de fer, incidint en la crítica constructiva i promovent l’intercanvi actiu de coneixements com a base per a la creació col·laborativa i la capacitació intercultural.

És important destacar que BIDE dinamitza espais de mobilitat i impulsa i manté la comunicació entre els artistes amb la finalitat de reforçar la creació de xarxes de treball personal. La participació activa en la creació de xarxes de treball és un element clau de BIDE perquè permet assegurar la sostenibilitat de les col·laboracions que apareixen en les trobades. Els participants han de sentir-se connectats amb els altres artistes i col·laboradors per permetre l’aparició d’oportunitats durant i després dels esdeveniments.

Per tant BIDE acompanya els projectes que neixen durant el procés, facilita l’assistència dels participants en d’altres esdeveniments professionals i manté el contacte entre els participants i la resta de més de 30 socis que col·laboren en aquesta plataforma.