Carrer de Jane Addams, 14, 08038 Barcelona

Des del Graner ens preguntem com la proximitat, el fet d’estar junts, ens modela i es converteix en un element transversal que afecta la nostra mirada individual i fa necessari que ens replantegem la nostra relació amb els altres, i per tant, la governança d’aquest espai-casa. Aquesta reflexió ens porta a revisar la pròpia estructura del Graner, apropa diferents respostes possibles a velles qüestions de forma i planteja nous objectius i instruments per abordar-los.

Arran d’aquests moviments ens sorgeix també la pregunta sobre la relació entre proximitat i excel·lència i la preocupació d’evitar abordar aquests dos conceptes com si es contraposessin. L’excel·lència no deixa de ser un concepte complex, en constant transformació i lligat a una mirada subjectiva. Però, i si l’associéssim al coneixement que es genera de manera col·lectiva? No es tracta d’establir un contacte més íntim i proper entre les parts?

Més enllà de la promoció i l’accés a la cultura també es fa necessari cultivar el sentiment de pertinença a un lloc, junts els uns amb els altres. Això ens ha portat a posar en pràctica nous models de governabilitat interna i reconèixer una memòria col·lectiva compartida. Creiem que la qüestió radica en el fet que un equipament públic com el Graner funcioni com una estructura oberta, que escolti i estigui disponible. Només des de la proximitat es coneixen les característiques d’una comunitat i només des del coneixement que proporciona el que és pròxim es poden proposar accions que responguin i transformin.