El científic boig De Selby va crear una substància química per destruir tot l’aire del planeta i exterminar la humanitat, que considerava perduda sense remei. En el procés d’investigació va descobrir, per casualitat, que una atmosfera desoxigenada permetia viatjar en el temps i així va poder xerrar, per exemple, amb Sant Joan Baptista. Nosaltres pretenem fer una mica el contrari: visibilitzar l’aire que ens permet viure i treure’n suc. També estem bojos i pensem que la humanitat està perduda sense remei però de moment no volem exterminar-la. Tampoc sabem què ens trobarem en el procés d’investigació sobre la naturalesa d’aquest element que ens fa cremar: ens sobtarà descobrir la quantitat exacta de CO2 que emetem quan enviem un email? O que hi ha mil i una maneres de llençar octavetes? Comptarem quants metres cúbics d’aire s’amaguen als sostres dels quadres de l’MNAC? Aprendrem, per fi, què és la dispersió de Rayleigh o quant fil de pescar va fer servir la Núria Canal l’any 2008 a la Fundació Suñol en la seva instal·lació Uncover?

AIR-CONDITION proposa fer explícit l’aire com a element que forma part de les nostres vides col·lectives. Es tracta de generar atmosferes i meteorologies d’interior i exterior que permetin rearticular i desfer categories acceptades com les de cos, individu, col·lectiu, humà, no humà, cultura o naturalesa. AIR-CONDITION és un projecte mutant en els seus integrants i en la seva forma. En aquesta ocasió Iñaki Álvarez i Martí Sales proposen la sèrie d’intervencions Respirar es arder que duran a terme a diversos llocs durant el festival.

______

Respirar es arder és un projecte Air-condition. Iñaki Alvarez i Martí Sales proposen una sèrie d’intervencions que duran a terme a diversos llocs durant el festival. Anteriorment, Air-condition s’ha presentat al Teatro de Campo Alegre de Porto, la FID, el MACBA i el CA2M de Madrid.