Recorro transversalmente el mundo académico, el de la investigación, de la escritura, de la edición, de la gestión y del comisariado. Las diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad cultural y artística, así como las temáticas del viaje, de la interculturalidad, de la participación, de la cooperación cultural internacional, de la convivialidad y de la empatía, son las que despiertan mis actuales intereses. Colaboro con diferentes proyectos, plataformas e instituciones internacionales.

______

Una trobada, dos punts de partida i una sèrie de converses i mirades entre creadors i professionals de la cultura que finalitzen en una anàlisi dels diferents aspectes de la mobilitat contemporània.

______

Mobilitat en Procés

 La mobilitat en el sector artístic i cultura està en ple apogeu. D’on prové? En quina direcció transita? Quins en són els seus processos, avantatges, inconvenients i necessitats? Una constel·lació d’actors, models i estratègies – des del que és individual al col·lectiu, des de Llatinoamèrica fins a l’Àsia – dibuixen un mapa de mobilitat complex i en constant evolució que ha caracteritzat i està caracteritzant un canvi de paradigma en la creativitat, en la comunicació i en les maneres de treballar i col·laborar en el context actual artístic i cultural.

Un tema, el de la mobilitat, que a més a més de la seva capacitat i transcendència creativa i de coneixement, té un reflex polític, econòmic, social i de cooperació que involucra agents molt heterogenis units per la qüestió de la internacionalització.

Després de tant moviment i desplaçament es fa necessari construir un punt de trobada i un moment de respir per examinar i valorar aquest procedir i caminar de la mobilitat contemporània.

______

Mobilitat és Procés

Entendre la mobilitat des d’un altre lloc, allunyar-nos de la teoria, del formulari, de l’informe i del resultat final. Apreciar i contemplar la mobilitat des de la pràctica; pensar i analitzar la mobilitat com a procés, visió i experiència més enllà de l’obra, del resultat, de la producció, de l’objecte a presentar. Pràctiques de co-creació, processos de transformació, inspiració, nous aprenentatges, compartir camins, obstacles per superar, imaginar connexions, projectes futurs i l’emergència de mapes mòbils on es van creant xarxes afectives, de coneixement i de cooperació… són alguns conceptes clau d’aquesta sessió.

En definitiva: l’important és el viatge, no l’arribada.