Carrer de Sant Germà, 5, 08004 Barcelona

Aquest espai, un lloc per a la dansa i les seves contaminacions_La Poderosa_ s’entén i es viu com una casa i un ventre fèrtil que potencia projectes d’investigació i dóna suport a les persones que els creen; partim d’aquesta base i intentem propiciar territoris de proximitat, intimitat i contigüitat per fomentar la relació i les sinergies entre les artistes, l’equip de gestió i el públic. Tot i que és un espai físic, també és un lloc afectiu que recolza i és recolzat per ARTAS (artistes associades a La Poderosa), que acull allò emergent i a la vegada és contenidor i sostenidor d’allò que ja no ho és.

La Poderosa conté el fet de créixer, engreixar-se i menjar. Juntes compartim tot això que podria semblar impossible en d’altres contextos i portem a terme comissariats i generem marcs d’exhibició i de trobada específics per a pràctiques individuals i /o col·laboratives.

A La Poderosa no sabem pensar-nos des d’altres paràmetres perquè les persones que l’habitem creiem que cal cuinar les coses a foc lent i a la cuina… Si bé aquesta manera de funcionar ha estat una opció de vida, també és cert que és una arma de doble tall, ja que la tasca d’anar gestant lentament es reflecteix poc i és poc rentable de cara a l’exterior.

Actualment seguim practicant la resistència qüestionant-nos contínuament la situació afectiva, social, política i cultural que ens envolta, i tractem d’idear noves metodologies de treball que fomentin l’empatia i l’escolta de les realitats i les necessitats presents dels artistes i del públic en general.

La Poderosa es casa porque no es de nadie pero si es de todo aquél que la usa, la mima, la utiliza y la necesita.

La Poderosa no tiene “mujer de la limpieza” porque no hay empleados que trabajen para ella y mantenerla viva es cosa de todas.