Mi trabajo se sitúa “entre” la coreografía, el cine y las artes visuales. Desde el año 2004 realizo piezas que exploran la relación con el espectador como el espacio en el que se ponen en crisis los modos de representación. Desde El Caso del Espectador hasta mis penúltimas piezas Blob y Yabba esta relación ha mutado desde un lugar de entendimiento y análisis de las convenciones teatrales y cinematográficas hasta la pérdida intencionada de referencias donde tanto yo, la pieza y el espectador nos comportamos los unos con los otros como extraños.

______

En aquest taller treballarem amb la producció d’imatges que obrin múltiples significats. Donarem temps a la trobada entre qui mira i allò que té al davant i descobrirem que d’aquesta trobada en sorgeix un tercer, quelcom que no pertany ni a l’observador ni a allò que és observat, sinó que és una cosa que emergeix entre els dos. Per fer-ho, treballarem amb formes deformes, formes que fugen de la definició, formes difícils de nombrar. Per crear aquestes formes invisibilitzarem els cossos que produeixen el moviment que produeix al seu torn les imatges, tot plegat amb la idea de desaparèixer. Ens cobrirem amb objectes, materials, teles, volums… en un moviment constant cap a conceptes com ara l’estranyesa, la inquietud, el paisatge, el que no es pot nombrar o el res, i així donarem agència a les formes, al que és abstracte, a la contemplació i a la transformació constant.

______