Paz Rojo se mueve, a veces baila como El capitalista. Propone lugares de encuentro donde practicar la coreografía como un problema. Desde 2013 cambió su suerte. Disfruta de un salario mensual de la UNIARTS (Universidad de las Artes de Estocolmo) como candidata a un doctorado. Esta condición de asalariada le permite (aunque no del todo) profundizar en las ideas que la obsesionan desde hace varios años. 

Norberto Llopis Segarra también se mueve a veces, como El capitalista tiene un especial interés en lo que él llama el espacio signo, toda su práctica artística ha ido enfocada a investigar ese signo que se esconde debajo del espacio y del tiempo. El capitalista es el último signo bajo el cual, junto con Paz Rojo investiga lo que la temporalidad y la espacialidad pueda devolvernos.

______

-¿Soy “Don Quijote”? ¿soy “Don Quijote” un poco “El idiota”?, ¿soy “Don Quijote”, “El idiota, “El Capitalista”?

 Gilles Deleuze en el seu llibre Què és la filosofia? escriu sobre els personatges conceptuals. Un personatge conceptual no és un tipus psico-social, sinó que és més aviat una manera d’apropar-se a la perspectiva en el pensament (per simplificar). Deleuze escriu sobre el personatge conceptual de L’idiota de Dostoyevski gairebé com un paradigma de la filosofia moderna com un subjecte indiferent. Això em va fer pensar en un altre personatge Don Quijote, el personatge de la representació compulsiva que també em sembla rellevant i efectiva a dia d’avui. Em preguntava si es podria definir com a personatge conceptual el tipus psico-social d’El Capitalista. Quina seria l’epilèpsia d’El Capitalista? Quina seria la il·lusió, la bogeria del capitalista?

-El capitalista piensa-, -El capitalista dice-, -El capitalista hace-, -El capitalista baila-, -El capitalista desea-…

En aquest projecte m’agradaria explorar el personatge d’el capitalista des dels conceptes de la repetició i la diferència. La qüestió seria: com repeteix el capitalista? Com es relaciona el capitalista amb la diferència i la repetició? El capitalista és aquella persona que escolta les intencions, que escolta els continguts, però que pensa i actua a través d’algoritmes.

______

La dirección d’El Capitalista és d’en Norberto Llopis Segarra en co-creació, co-interpretació i co-discussió amb la Paz Rojo.

Residència a La Poderosa amb el suport de La Poderosa i el Festival SÂLMON<.