Entenem la mobilitat més enllà d’una simple eina. La mobilitat és un dels fonaments sobre els quals es construeix gran part del fet artístic. Els artistes han estat mòbils abans de la globalització, ja que prenen el món com un escenari des d’on desenvolupar la seva praxis. En aquest sentit, ens sentim interpel·lades i hem adoptat una actitud dinàmica i estratègica durant 3 anys consecutius amb l’objectiu de generar espais d’interconnexió i d’intercanvi de doble direcció, que fomentin la circulació de l’artista local, nacional i internacional i del seu context.

Gràcies al Programa Visitante de Acción Cultural de España, el Programa d’Internacionalització de les Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Oficina Cultural de Taipei i la Xarxa Europea EDN més de 30 professionals d’Europa, Llatinoamèrica i Àsia ens acompanyaran durant aquestes 6a edició del SÂLMON<.

______