Cada vegada es fa més palesa la necessitat de desenvolupar models d’organització i mètodes de col·laboració que respectin les particularitats de la creació artística i, que a la vegada, siguin eficaços en un àmbit complex com és el de la cultura.

Massa sovint els artistes es troben amb dificultats serioses per posar en circulació el seu treball i per establir una relació econòmica justa amb l’entorn on es desenvolupa la seva tasca. Aquesta batalla entre el que és digne i el que és indigne marca en excés els nostres temps en el camp de l’acció artística, un camp tristament marcat per la precarietat en els recolzaments, els circuits, la gestió, les estructures legals, etc.

Existeixen eines, que no receptes, que provenen d’altres contextos i que es poden adaptar a la realitat artística i esdevenir de gran utilitat. Per aquest motiu, creiem que és pertinent posar en funcionament una unitat d’investigació transdisciplinar capacitada per generar recursos organitzatius per a les necessitats artístiques i capaç de crear relacions eficients amb el mercat cultural. Una unitat d’investigació teòrico-pràctica que pugui originar ecosistemes associats per millorar les condicions productives i financeres en relació amb la comunitat i el mercat (valor social, col·laboratiu, monetari) en el camp artístic.

*Bases de la convocatòria oberta per formar part de la unitat d’investigació transdisciplinar durant 2 anys (granerbcn.cat)

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.