Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda és un cicle d’intervencions que va néixer el 2012 i que s’esdevé durant sis mesos cada any. Nyamnyam proposa a un creador/a o col·lectiu que es vinculi a l’espai de manera mensual (amb quatre sessions a l’hora de dinar obertes al públic) amb la finalitat de desenvolupar i articular el seu treball de manera transversal. Nyamnyam no només vol mostrar el treball de cada convidat/da sinó que planteja una col·laboració que – sense la intenció de portar al terreny culinari la seva pràctica – pretén crear un marc d’execució i de mostra i obre un possible nou canal d’exhibició i reflexió sobre el seu treball.

La finalitat genèrica del cicle és apropar el treball de cada creador/artista al públic, no des de la perspectiva de l’obra acabada, com podria donar-se en un teatre, sala d’exposicions, etc. sinó des de fer visible i comprensible el procés de creació. Així, es genera un marc de diàleg entre l’artista – molt acostumat a haver de generar dispositius acabats i presentar-los com accions definitives sense marge d’error- i el públic, que pot observar o comentar la proposta durant un dinar, un marc simple i que crea vincles.

Durant el SÂLMON< Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, es desenvolupa com un futurible de la nostra propera temporada 2017: un dinar amb en Quim Bigas juntament amb la Raquel Tomàs dins del projecte APPRAISERS i una conversa oberta en format vermut amb el festival OK Confiance de Marsella.

APPRAISERS – Quim Bigas i Raquel Tomàs

El projecte APPRAISERS explora la ramificació de formats, conceptes i metodologies relacionades amb la informació i amb les dades en temps real a través de diferents estètiques de producció. Per fer-ho, navega amb la idea del cos com a arxiu o canal informatiu, com a reflex del consum i del procés d’etiquetatge. Simultàniament és una pràctica coreogràfica aplicable a molts camps que està preparada per ser compartida en qualsevol moment. A través del desenvolupament d’habilitats i regles, APPRAISERS pretén donar visibilitat a allò present, així com potenciar la idea que som “creadors de la nostra pròpia realitat”.

_______

nyamnyam.net

quimbigas.com

raqueltomas.com