Soc graduat en Arts escèniques i Música (Piano) i he completat la meva formació amb diferents postgraus com ara el ‘Màster en pràctica escènica i cultura visual’ del Museu Reina Sofia. El meu treball viatja entre la música, el so, les arts escèniques i la performance. Entre l’escena que sona, el so que viatja per l’espai, les partitures dels sons i l’escriptura musical imaginada. Formo part del col·lectiu Poderío Vital i treballo com a col·laborador i performer amb diferents artistes com Anto Rodríguez, María Jerez, Cuqui Jerez, Cris Blanco i Amalia Fernández.

______

Soundtrack’ és una banda sonora i també és la banda sonora d’ella mateixa. A la vegada són moltes bandes sonores, tantes com oïdors hi hagi, tantes com intèrprets hi hagi. Perquè la ‘oïdora’ i la intèrpret són la mateixa persona. El performer és la partitura: una partitura que manipula moltes partitures.

A ‘Soundtrack’ es treballa la idea de ‘sonidació’: una paraula inventada a través d’una petita deriva etimològica:

● Imatge: del llatí ‘imago’ (retrat, còpia, imitació).
● Imaginació: del llatí ‘imaginatio’.
Significa ‘acció i efecte de formar una figura mental’ (una imatge).
Els seus components lèxics són: imago (retrat), més el sufix – ció (acció i efecte).
● So: del llatí ‘sonitus’ i significa ‘sensació d’escoltar’.
Els seus components lèxics són: ‘sonare’ (produir un soroll), més el sufix – ció (acció i efecte).
● Sonidació: acció i efecte de formar un so mental.
Els seus components lèxics són: ‘sonare’ (produir un so), més el sufix – ció (acció i efecte).

______

Creació: Óscar Bueno
Acompanyaments: Anto Rodríguez, Amalia Fernández, Cris Blanco.

______

osburo.com