El Graner és un centre de creació de dansa i arts vives contemporànies, un espai en moviment constant que acompanya artistes i els seus processos, i que es deixa acompanyar pels residents que l’habiten.

Entenem el procés de creació com un lloc de prova i error, fràgil per naturalesa, un camí a recórrer que s’inicia amb una pregunta i que es recorre amb incertesa i amb el risc com a valor de recerca, al marge de les convencions.

Per això mateix, pensem el Graner com a una institució flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del procés i a les seves crisis, perquè només des d’aquest lloc es pot compartir amb l’artista el seu procés de creació i permetre’l explorar, innovar i crear un llenguatge propi.

Posem en valor constant el temps, les relacions a llarg termini i la confiança. El Graner és un lloc que s’habita i habitar un espai significa viure’l, ocupar-lo, sentir-lo casa i formar part activa de la seva construcció. Només amb un coneixement profund de l’altre podrem acompanyar-nos mútuament artistes i institució.