APRENEM AMB EL COS  

Cada cos, amb les seves singularitats meravelloses, és una porta oberta al coneixement del món. Els nostres cossos, vius i vivents, són font d’experiències il·limitades: gràcies al fet de tenir un cos ens passen coses. I gràcies a que ens passen coses som capaços d’entendre, percebre, intuir, imaginar i, en definitiva, conèixer. Per això, potser cada vegada es fa més difícil i absurd distingir i separar el saber del fer.

I si ens atrevim a baixar les barreres i a deixar que els fenòmens del món migrin lliurement?

I si deixem de tractar les pràctiques artístiques com un fet aïllat i tancat en ell mateix i reconeixem el seu poder de crear realitat?

I si reconeixem que el sentit últim de la creació és produir experiència i, per tant, coneixement?

El Festival SÂLMON<, en aquesta nova etapa, està pensat com una celebració del cos com a lloc d’aprenentatge i font de coneixement. Més enllà de disciplines i de gèneres; més enllà de les aules, els teatres i els museus. Més enllà dels estils, les escoles i la història, les arts vives són experiència, és a dir, una oportunitat d’ampliar els límits del que coneixem.

Per això, si la qüestió que ens ocupa és la fascinant tasca d’aprendre, no té sentit restringir aquest festival a l’exhibició convencional d’obres escèniques. Entre altres coses perquè això ens condemna a ser sols consumidorxs de cultura o, el que és el mateix, d’entreteniment més o menys sofisticat. El coneixement només és possible com a resultat d’una col·laboració entre persones que decideixen compartir un temps i un espai. Per això, el que el SÂLMON< us reclama és complicitat.

Sou molt més que simples espectadors d’espectacles. Els vostres cossos, les vostres capacitats de pensar, sentir, fer, imaginar i entendre son el cor d’aquest festival. Volem que el SÂLMON< sigui una oportunitat d’aprendre i de generar coneixement lliurement entre persones. Per això ens agradaria presentar-vos propostes artístiques com invitacions a posar en joc els vostres cossos, amb totes les seves habilitats i incerteses, amb totes les seves sensibilitats i especificitats fascinants. En definitiva, el que desitgem és que tot el que succeeixi mentre estiguem juntxs participant en tot el que hem preparat ampliï la nostra imaginació sobre el que és possible.